Anasayfa      Bilgi Bankası      Hizmetler      Haberler      Hakkımızda      Kariyer      İletişim     
   Hizmetler
 
Anasayfa » Hizmetler » Enerji Verimliliği » Bina Enerji Yöneticisi Eğitimleri
Bina Enerji Yöneticisi Eğitimleri
2 Mayıs 2007 tarihli 5627 Sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 25 Ekim 2008 tarihli “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) ve üzeri olan TİCARİ BİNALARIN ve HİZMET BİNALARININ yönetimleri ile toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) ve üzeri olan KAMU kesimi binalarının yönetimleri, yönetimlerin bulunmadığı hallerde bina sahipleri SERTİFİKALI ENERJİ YÖNETİCİSİ görevlendirir veya ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİNDEN veya SERTİFİKALI ENERJİ YÖNETİCİLERİNDEN hizmet almakla yükümlüdür.

Kanun ve Yönetmelik gereğince T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İşleri Etüt İdaresi’nden Yetki Belgesi almış olan şirketler Sertifikalı Enerji Yöneticisi Eğitimleri düzenlenmektedir. BES Enerji bahsi geçen yetki belgesine haiz bir Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketi olarak Sertifikalı Bina Enerji Yöneticisi Eğitimleri düzenlemektedir.

Eneji Yöneticisi Eğitim Takvimi ve Ön Kayıt Formu için lütfen tıklayınız
Bina Enerji Yöneticisi Eğitimine Kimler Katılabilir?
25 Ekim 2008 tarihli Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 9. Madde 7. Fıkrası ve 11. Madde 1. Fıkrası uyarınca; binalarda makina, elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği veya teknik eğitim fakültelerinin makina veya elektrik bölümlerinde lisans eğitimi görmüş ve en az iki yıllık mesleki tecrübeye sahip kişilerden katılımcılar kabul edilmektedir.

Kayıt İşlemi
Kursiyer adayları katılmak istedikleri eğitim döneminden en az iki (2) hafta önce “Ön Kayıt Formu” bilgilerini http://www.besenerji.com adresi üzerinden doldurmaları ile ön kayıtları yapılmış olacaktır.

Planlanan eğitim için BES ENERJİ tarafından yapılacak olan ön değerlendirmeden sonra kesin liste oluşturulacak ve katılımcılara duyurulacaktır.

Kesin Kayıt Öncesi İstenen Belgeler

  • Mesleğinde en az 2 (iki) yıllık tecrübeye sahip olduğuna dair belge (önceki ve/veya mevcut işyerinden alınan)
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Noter onaylı diploma veya çıkış sureti (Fakülte Sekreterliğinden veya kamu kurumlarında çalışanlar için kurumlarından alınan aslının aynıdır onaylı belgeler kabul edilir)
  • Enerji Yöneticisi Bilgi Formu (3 Sayfa)

Eğitim Süresi
Eğitim süresi on (10) gündür.

Eğitim Yeri
Teorik Eğitimler, BES ENERJİ, Yıldız Posta Cd. Ayyıldız Pasajı No:28 Gayrettepe İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir. Uygulamalı Laboratuvar ve sınav EİE Genel Müdürlüğünün Ankara Adresinde merkezi olarak yapılacaktır.


Eğitim Takvimi

Sıra No Eğitimin Adı Tarihi
1 BES BEY-01 12.07.2010 – 21.07.2010
2 BES BEY-02 09.08.2010 – 18.08.2010
3 BES BEY-03 13.09.2010 – 22.09.2010
4 BES BEY-04 11.10.2010 – 20.10.2010
5 BES BEY-05 22.11.2010 – 01.12.2010
6 BES BEY-06 20.12.2010 – 29.12.2010

Ön Kayıt Formu

Adınız Soyadınız :

Mesleğiniz :

Ev / İş Telefonunuz :

Cep Telefonunuz :

E-Posta Adresiniz :

Açıklama :
Katılmak İstediği Eğitim Dönemi :

© 2010 Bes Enerji Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.                Anasayfa      Bilgi Bankası      Hizmetler      Haberler      Hakkımızda      Kariyer      İletişim